Marketing w internecie

Najszybszym pochodzeniem wiadomości dotyczących konkretnej firmy staje się sieć internetowa Z tego powodu tak ważne jest korzystanie z interesującej witryny internetowej, odpowiednio przygotowana strona jest najlepszą wizytówką instytucji. Należy wyróżnić kilka istotnych plusów posiadania z własnej strony w Internecie:

 • podniesienie prestiżu instytucji
 • udostępnianie informacji potencjalnym konsumentom
 • trzymanie się blisko z konkurentami
 • doskonała reklama

Ważne jest jaka firma tworzy witrynę internetową, ponieważ klienci oceniają nie jedynie treść zamieszczoną na stronie, ale zarazem projekt całego serwisu, jego przejrzystość oraz dostosowanie do oczekiwań konsumenta.

Public Relations definiuje się jako zawiązywanie relacji z otoczeniem przez jednostkę funkcjonującą publicznie. Działania z zakresu PR prowadzą do stworzenia zachęcającego wizerunku zewnętrznego podmiotu. Przeważnie grupa skierowana adresatów działań jest ściśle zaznaczona, aby przygotować jak najskuteczniejszą ofertę. Ponadto wyróżnia się cztery główne funkcje PR:

 1. publicity
 2. dane publiczne
 3. dwukierunkowy przekaz asymetryczny
 4. symetryczny dwukierunkowy przekaz.

Niezwykle powszechny jest obecnie e-PR, polega on głównie w z wykorzystaniem serwisy społecznościowe, dzięki czemu usługi, a zarazem informacje o marce mogą trafić do szerszego grona odbiorców o konkretnych preferencjach. Sieć udostępnia dużo szersze sposoby interakcji z internautom, a także umożliwia przedstawienie danych w ciekawszy sposób, który ma szansę dotrzeć do większego grona czytelników.

Internet marketing

Najprostszym źródłem wiadomości odnoszących się do konkretnej firmy jest sieć internetowa. Z tego powodu tak istotne jest korzystanie z interesującej strony w ww, dobrze wykonana strona będzie najtrafniejszą wizytówką przedsiębiorstwa. Można wyróżnić kilka istotnych zalet korzystania z własnej witryny w Internecie:

 • podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa
 • prezentacja informacji przyszłym konsumentom
 • trzymanie się blisko z konkurentami
 • doskonała reklama

Ważne jest jaka firma tworzy witrynę internetową, ponieważ klienci biorą pod uwagę nie jedynie ofertę zawartą na witrynie, ale także projekt całego serwisu, jego przejrzystość oraz dostosowanie do oczekiwań konsumenta.